Former Speaker Penpa Tsering announces candidacy for 2021 Sikyong

Former Speaker Penpa Tsering has announced is candidature for Sikyong 2021 seat. (photo- Facebook)

By Choekyi Lhamo DHARAMSHALA, Sept. 3: Former Speaker and North America Representative of His Holiness the Dalai Lama, Penpa Tsering announced his Sikyong (Presidential) candidature on Wednesday on his official Facebook page. The candidate charted out his reasons for standing in the 2021 election and gave a detailed account of his manifesto set for the campaign.  […]

Former NA representative Kaydor Aukatsang joins race for Sikyong 2021

Kaydor Aukatasang joins race for the highest office of the Tibetan polity (Photo- kaydor4sikyong.org)

By Tenzin Dharpo DHARAMSHALA, Sept. 3: The former representative to North America, Kelsang Dorjee Aukatsang has joined the race for the top office of the Tibetan polity. He announced his contention for the seat of Sikyong on Wednesday. “My campaign will seek to unite Tibetans under one nation, one people, and one struggle. I will […]

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས། ༄༅། ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩའི་ལས་གཞི་༼སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་དཔེ་མཛོད་དང་། ཡིག་མཛོད་བསྟི་གནས་ཁང་༽དུ་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ་གཅིག་དང་ལས་རོགས་གཅིག  གྲངས་མཛོད་དཀར་ཆག་ནང་འཇུག་བྱེད་མཁན་བཞི། ཡིག་ཚགས་བདག་གཉེར་བ་གཅིག གཟེངས་རྟགས་དོ་དམ་པ་གཅིག་བཅས་ཆོད་གན་ལས་བྱེད་དུ་བསྐོ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན། གཤམ་གསལ་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་དོན་དམ་ཞབས་ཞུ་ཞུ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས། དང་པོ། དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ་གཅིག ཀ༽ ལས་འགན། གསུང་འབུམ་དཔེ་མཛོད་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙོ་འགན་བཞེས་རྒྱུའི་ཐོག།༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་དང་གསུང་རྩོམ་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་ཐོག་ཡོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐོར་རྩོམ་པ་པོ་གཞན་གྱིས་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་ནང་བྲིས་པའི་ཕྱག་དེབ་ཁག། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་གནང་བའི་ཕྱག་དེབ་ཁག དེ་བཞིན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གསུང་འབུམ་ཁག་བསྡུ་རུབ་དང། དཀར་ཆག་འགོད་སྒྲིག བདག་གཉེར་དང་ཁ་གསབ། དཔེ་ཀློག་ཁང་དང་། འཕྲུལ་དེབ་ཀློག་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐབས་འཕྲལ་ལས་དོན་ཇི་མཆིས་རིགས་གནང་རྒྱུ། ཁ༽ འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན། ༡། ཉུང་མཐར་ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་ཁང་ཞིག་ནས་དཔེ་མཛོད་ཚན་རིག་རབ་འབྱམས་པའི་ (Bachelor of Library   Science) སློབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར་ཡོད་ཐོག ལོ་གསུམ་གྱི་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པའི་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ། ༢༽ དབྱིན་བོད་སྐད་ཡིག་རང་སྐྱ་འཕེར་བ། ༣།   གློག་ཀླད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ། ༤།  ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ནག་ཉེས་རིགས་མེད་པ། ག༽ དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ། ༡།   ཞུ་སྙན་དང་སོ་སོའི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས། ༢།   དག་མཆན་འཁོད་པའི་སློབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར་དང། ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཨང་ཤོག་ (Degree Certificate &   Marks Sheet) བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས། ༣། སྤྱི་སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ། སྡེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། […]